TELEPÜLÉS minden, ahol ember él.

A történelem során a települések mérete és differenciáltsága folyamatosan nőtt.

A városok az emberi társadalom talán legkomplexebb, legbonyolultabb tárgyi alkotásai.

A település feladata, hogy a lakói igényeit – a legalapvetőbb, leghétköznapibb igényeitől a legmagasabb rendűekig – kielégítse. A település ezért nemcsak fizikai környezet, hanem társadalom és szellemiség is.

Magyarországon 3155 önálló település – város és község – van. A települések osztályozása méretük, közigazgatási állásuk, formájuk alapján sokféle, a jobb oldali oszlop a gyakran használt településkategóriákat tartalmazza. (A jogszabályokban is tárgyalt, definiált településfajtákat kövér betűkkel szedtük.)

A nagyobb települések kisebb nagyobb környezetük központjai; a területek és a települések vizsgálata nem választható el egymástól.

A különböző szintű központok hálózatai – a kulturális örökség mellett – a települések fejlődése szempontjából meghatározó innováció forrásai.

A települések fejlődési törvényszerűségei miatt a különböző települések formája tipológiai hasonlóságokat mutat, de minden település egyedi; a természeti adottságok és az emberi kultúra szimbiózisa.

Az építészet nagy egészén belül meg lehet különböztetni a városépítészetet, vagy tágabban értelmezve a településépítészetet. A városépítészet fókuszában a város életterei; a közterületek – utcák és terek – állnak.

Korunk egyik meghatározó társadalmi folyamata az urbanizáció; mely a városias életforma uralkodóvá válását jelenti az emberek városokba költözésével a városodással, és a vidék infrastruktúrájának javulásával a városiasodással.

Az OetU szerint a 2020-as pandémia az urbanizáció új szakaszát indíthatja el, mely Magyarországon Erdei Ferenc korábbi városkörnyék koncepciójának megfelelően, város és környéke szorosabb együttműködését eredményezheti.


megapolisz
nagyváros
középváros
kisváros
városrész
negyed
kerület
tömb
főváros megyei jogú város
város
nagyközség
község
tanya
szer
falu
törpefalu
aprófalu
kisfalu
középfalu
nagyfalu
óriásfalu
mezőváros
iparváros
üdülőhely
birtokközpont
történeti település
új város
tervezett város