Míg a HÁZ elengedhetetlen tulajdonsága, hogy a környezetétől elkülönülő tere(i) van(nak), addig a TÁRGY a terek térelhatárolásának része, és/vagy a tér berendezése.

Az OetU elsősorban a települést alkotó, berendező tárgyakkal foglalkozik.

Ezek közül a legnagyobb léptékű tárgyak – műtárgyak a közlekedés építményei. A közlekedési építmények – utak, hidak, … – tervezésekor – különösen a hétköznapi rendeltetésű műtárgyak esetében – a célszerűséget szokás kiemelni, holott ezek a tárgyak a közterületek legfontosabb berendezései, vagyis minőségük – vonalvezetésük, méretük, formájuk, … – meghatározó befolyással bír a városképre.

A kis tárgyak – az információs tábláktól a szemétkosarakig, a szobroktól a feliratokig – nagy hatással vannak a térbeli rendre, a tér hangulatára, így a település minőségére.

A település különleges „tárgyai” a fák, a növényzet. Különlegességük, hogy idővel a méretük, az évszakokkal a megjelenésük is változik. A növényzet kialakítása téralakítás.

A TÁRGY-ak esztétikus kialakítása, formálása, elhelyezése a településkép minőségének egyik kulcsa.