A települések mindennapjaiban mind az önkormányzatok, mind az ott élők, ott dolgozók részéről sok olyan probléma merül fel, amelyek megoldásában szakértői tanácsok segíthetnek.

A legnagyobb léptékű feladat, amikor az önkormányzat – akár jogszabályban előírt felülvizsgálati kényszer, akár a település helyzetének megváltozása miatt – felül akarja vizsgálni a településfejlesztési, településrendezési terveit[1]. Az új tervek minél magasabb színvonalát, a változtatási szándékoknak való megfelelőségét a tervezési program szabatos, szakszerű megfogalmazásával lehet segíteni. A tervezési program összeállításában nagy segítség lehet a hatályos terv kritikája az aktuális önkormányzati szándékok tükrében.
A tervezés folyamatának kontrollálását is segítheti a tanácsadó, különösen olyan esetekben, amikor az önkormányzat nem alkalmaz települési főépítészt, vagy a főépítész más affinitású szakember.

A települések tervei – minél nagyobb egy település annál inkább – bonyolult, szakmai dokumentumok.
Ezeknek a dokumentumoknak az értelmezése a mindennapi építési, ingatlanhasználati problémák során elkerülhetetlen. Mint minden ilyen esetben, lehetnek egymástól különböző értelmezések, így az érdekérvényesítéshez itt is szükség lehet szakmai tanácsadóra.

Két tervfelülvizsgálat közötti – gyakran 10 évet is meghaladó – időszakban a sürgős változtatási igényeket a hatályos terv módosításával lehet megoldani.
A központi szabályozás a településrendezési szerződés jogintézményével lehetővé teszi, hogy magánszemélyek, vállalkozások is kezdeményezzenek és finanszírozzanak egy-egy tervmódosítást. A módosítási szándék tisztázására szolgál a telepítési tanulmányterv és annak részeként egy beépítési terv.[2]

Az OetU Kft. az összes itt felsorolt feladat megoldását vállalja.

A felsoroltak részben fedik a települési főépítész munkáját, természetes tehát, hogy megbízás alapján vállaljuk hivatali főépítésszel nem rendelkező települések részére a főépítészi feladat ellátását.

Referenciaként: dr. Németh Iván közel 20 évig volt Győr főépítésze, megbízás alapján több kisebb településen is végzett főépítészi munkát.


[1] Magyarországon a városok már a középkorban is – eleinte leginkább tűzvédelmi – szabályok alapján épültek, védelmi építményeik tervezése hadmérnökök munkája volt. A XX. században kötelezővé vált a maihoz hasonló metodikával rendezési tervek készítése, így a legtöbb település rendelkezik ilyen tervekkel. Ezért „új” tervek készítéséről már nemigen lehet beszélni; az újabb tervek a korábbiak felülvizsgálatai.

[2] 314/2012. Korm. rendelet 15. §, 7. mellléklet.