Házakkal, épületekkel kapcsolatos szakvéleményt az építtető és a környezete, esetleg tervezője – közötti konfliktusban kérnek valamelyik oldalon.

Gyakori kérdés a telken való elhelyezkedés megfelelősége, az építészeti vonatkozású előírások betartása.

A települési környezethez való illeszkedési kötelezettség az építési jog egyik legvitathatóbb előírása; az illeszkedési kötelezettség minőségi előírás, ugyanakkor alig van olyan konkrét települési környezet, ahol ne lehetne rossz példákat találni és azokra hivatkozni. Az illeszkedéssel kapcsolatos konfliktusok mélyén gyakran a „sértett fél” azon álláspontja van, hogy a kulturált településképre való hivatkozás csak egy megfoghatatlan közösségi érdek indokolatlan előtérbe helyezése.
Valójában a kulturált környezetben álló épületek értéke azonos méret és építészeti minőség esetén is számottevően magasabb, így az illeszkedés mindegyik érintett fél nagyon is kézzel fogható érdeke.
Még ma is találkozni ugyanakkor kategorikus elutasító véleményezésekkel; nem segíti az illeszkedési probléma megoldását, ha az elutasítás nem tartalmaz részletes, közérthető indoklást, esetleg javaslatot is.

Az OetU Kft. készen áll komplex építészeti tervbírálatok készítésére is.