Ha egy nagyobb összefüggő területre készült beépítési tervjavaslat a hatályos települési fejlesztési és rendezési tervek módosítását igényli, akkor ez a tervfajta szükséges a tervmódosítás elvégzéséhez.

A beépítési terv alapján lehet a településrendezési szerződést megkötni, majd a településrendezési eszközök módosításához szükséges munkarészeket elkészíteni és a jogszabályban előírt egyeztetési eljárást követően a testületi előterjesztéseket elkészíteni.