A településtervezés két „műfaja” a településfejlesztési és a településrendezési tervezés, illetve ide lehet sorolni harmadikként a településarculati tervezést is.
Ezeket a tervfajtákat ugyan a jogszabályok megkülönböztetik egymástól azonban nagyon szoros kapcsolatban vannak. (Például a megalapozó vizsgálat egyformán használható a fejlesztési és a rendezési tervhez; a település arculati kézikönyv tulajdonképpen a megalapozó vizsgálat egy része, a fejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia a rendezési terv tervezési programja.)

Sok más jogszabályban lévő részletszabály mellett elsősorban az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfeljesztési tervezést.

A 314/2012. Korm. rendelet mellékletei részletesen előírják a megalapozó vizsgálat, a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeit, azonban a metodikával kapcsolatban nincsenek kötelező sztenderdek. Az OetU Kft. a fejlesztési terveket a FEJLESZTÉSI TERVEZÉS alatt írtak szerint végzi.

Referenciaként Győr 2005-ben jóváhagyott és Komárom 2016-ban jóváhagyott településfejlesztési koncepcióját ajánljuk a figyelmükbe.

A fejlesztési tervezés fejlesztéseként nagy lépés lenne, ha több, konkrétabb városépítészeti javaslat szerepelne az alátámasztó munkarészek között.