A TÁJ a természeti- és az épített környezet együttese.

Ha tájról beszélünk jobbára a minél inkább „érintetlen”; természetközeli tájakra gondolunk. Természeti állapotban lévő tájak már nincsenek Európában, sok helyen még a természet közeli állapot fenntartásához is az ember értő, óvatos beavatkozása; tájgondozás szükséges.

A tájtervezés is tér és forma tervezése; alapjaiban nem különbözik az építészet más területeitől. Hivatalosan ugyan a kertészeti egyetemen oktatják, de ha a szakmákat meg is akarjuk különböztetni, az előbbi definícióból is az következik, hogy az épített elem is része a tájnak, így a szép tájon a jó építészeti tervezés eredményét is látjuk. (Legyen szó elsősorban a településekről, vagy akár egy útról, egy hídról.)

Az OetU Kft. részt vett a tájegységi arculati tervezési vizsgálatokban 2018-19-ben; az Őrség és Vendvidék, valamint a Fertő és Hanság tájegységekkel foglalkoztunk.

A változatos domborzatú Fertőtáj vizsgálata során a legfontosabb tanulság az volt, hogy a táj hagyományos arculatának megőrzéséhez a hagyományos gazdálkodás megtartása mellett a legfontosabb a települések természeti környezetükhöz való viszonyának megőrzése; a települések szétterülésének elkerülése; a településszerkezet tagolása a hagyományos településméretnek megfelelő léptékben.

Érvényesen beszélhetünk települési tájról is; a település utcáiról és tereiről, melyeket nemcsak a házakból álló térfalak, hanem a növényzet (fasorok, nagy szoliterek) is egyenrangúan alakítanak.
Minél nagyobb egy város, annál távolabb van a településhatáron túli zöld környezetétől; annál fontosabbak a településen belüli zöld felületek; magán és közkertek, parkok, utcai növényzet. 

A tájegységi vizsgálataink során azt is tapasztaltuk, hogy a települések térszerkezete is nagyon megváltozott; nem csak a más kinézetű házak miatt, hanem legalább annyira a hagyományostól eltérő beépítési minták miatt.
Az utóbbi évek támogatott köztérmegújítási programjának eredménye azt is mutatja, hogy az új közterületek ritkán illeszkednek a hagyományos falusi településszerkezetbe.

Az OetU Kft. a tájarculati kutatás tanulságai alapján szívesen vállal tájtervezési feladatokat akár a rendezési terv részeként, akár önálló feladatként is.
Igényes helyzetekben a mezőgazdasági tájon is lehet olyan beavatkozásokat ajánlani, amelyek természetközelibbé teszik az üzemi művelésű tájat is.